top of page

Zásady zpracování osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek, nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce

Barbora Zavadilová, IČ: 06348017, se sídlem Levá 15, Praha, PSČ 14700

Provozujeme webové stránky www.barborazavadilova.com. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):​

    1/ dáváte souhlas k zasílání obchodních sdělení a programu vysílání, nebo tento souhlas vychází z uzavřené smlouvy
    2/ Zpracovávat budeme údaje, které nám uvedete, zejména jméno a email, případně uložené cookies
    3/ budeme je zpracovávat, abychom Vám mohli nabízet další kurzy, slevy, vysílání, či splnili smluvní povinnost
    4/ souhlas je poskytnut na 5 let od doby poslední interakce s webem kurzy živě, poté data smažeme, pokud zákon neukládá jinak
    5/ data jsou uložena na serverech (seznam zpracovatelů):  google.com, wix.com, seznam.cz
    6/ pokud se Vám nelíbí, že, jak či jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo je nechat opravit, smazat či vzít souhlas se 
       zpracováním zpět, vyjma zákonných důvodů

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.7.2020

bottom of page